Zou het bij ons ook kunnen gebeuren? Alleen meten is weten

U ziet dat er regelmatig bedrijven stil komen te liggen vanwege security aanvallen. U vraagt zich af of dit bij uw organisatie ook zou kunnen gebeuren. Het is echter onduidelijk waar u staat met betrekking tot cyberbeveiliging. Alleen meten is weten.

Dit gebrek aan inzicht leidt ertoe dat u niet weet:

 • hoe veilig uw onderneming momenteel is en wat u moet doen om veiliger te worden? - wat vandaag de dag de cyber volwassenheid is van uw onderneming

 • wat vandaag de dag de cyber volwassenheid is van uw onderneming

 • of u in staat bent een security aanval, zoals ransomware, af te wenden

 • of u in staat bent om snel en adequaat op een aanval te reageren en uw operationele staat te herstellen

 • welke verbeterpunten u kunt verwachten om te voldoen aan een audit of certificering

 • welke prioriteiten u stelt, welke aanbevelingen u doet en welke overtuigende verhaallijn u volgt bij het formuleren van uw cyber security strategie

U wilt op data gebaseerd inzicht hebben hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van security, vergeleken met vergelijkbare bedrijven binnen uw industrie.

Met dit inzicht wilt u een binnen uw organisatie breed gedragen cyber security strategie formuleren die u beter in staat stelt bedreigingen af te wenden en een robuust business continuity plan te implementeren.

Een nulmeting voor security, de eerste stap naar beter

Een securitybeoordeling of nulmeting is de eerste stap in elk securitybeveiligingsprogramma. Vanwege het belang ervan moet een onderzoek worden uitgevoerd door professionals die in staat zijn zwakheden en verbeterpunten te identificeren, classificeren en prioritiseren. Dit vormt de basis voor een plan van aanpak en securitystrategie, in lijn met de doelstellingen van de onderneming.

U moet ook voldoen aan voor u specifieke voorschriften en wetgeving, zoals die in de gezondheidszorg en financiële sector, en aan AVG of andere privacywetgeving. Een securitybeoordeling is essentieel bij het zekerstellen van compliance.

Voor uw klanten en uw eigen supply-chain staat een securitybeoordeling voor transparantie en vertrouwen, omdat het toont dat u cybersecurity en informatiebeveiliging serieus neemt.

U krijgt een eerste inzicht die richting aan uw beveiligingsstrategie en investeringsvraagstukken geeft om zo de continuïteit van uw onderneming te kunnen waarborgen.

favicon

Een assessment met vervolgstappen. Zodat u weet wat u moet doen

Elke onderneming is anders in omvang, doelstellingen en organisatie, en daarom is het van belang om, samen met u, de scope vast te stellen van een assessment die het best aan uw verwachtingen voldoet. Vervolgens gaan wij aan de slag om relevante informatie te verzamelen, gebaseerd op scans, tests en interviews met uw medewerkers.

Wij analyseren deze informatie en documenteren onze bevindingen in een uitgebreid rapport. In een overdracht aan u en alle andere stakeholders binnen uw organisatie leggen wij in hoofdlijnen de bevindingen aan u voor, geven uitleg en maken de vertaalslag naar uw context. Samen met u komen wij tot vervolgstappen en een actieplan.

Hiervoor hebben wij een aantal assessments in onze portefeuille:

 • 1.
  Zelfscan

  Een gratis zelfbeoordeling met een onmiddellijke score en een rapport dat u kunt downloaden met daarin indicatoren voor mogelijke volgende stappen.

 • 2.
  De nulmeting (incl security maturity assessment)

  Een gecombineerd onderzoek dat de huidige stand van zaken ten aanzien van het totale spectrum van uw informatieveiligheid, strategie en compliance in kaart brengt.

  Zeer geschikt voor overheden die aan de Baseline Informatie Beveiliging (BIO) werken en willen weten wat ze moeten doen om hun huidige score omhoog te krijgen. Daarnaast zeer geschikt voor bedrijven die zich voorbereiden op een audit of certificering. Hoe staan we ervoor?

 • 3.
  Threat-assessment

  Een assessment om uw weerbaarheid tegen specifieke bedreigingen te onderzoeken. Wij kunnen dit afstemmen op uw behoefte.

  Veel voorkomende threat specifieke assessments zijn:

  1. Ransomware readiness: Wij onderzoeken of uw onderneming weerbaar is tegen een ransomware attack. Daarnaast onderzoeken wij of uw systemen dusdanig zijn ingericht dat u bij een geslaagde ransomware aanval snel kunt herstellen
  2. Third-Party / Supply Chain Assessment, voor uw belangrijkste onderaannemers
  3. GDPR - AVG assessment, beantwoord de vraag in hoeverre u compliant bent, en Data Protection Impact Assessment (DPIA) om privacy risico’s in kaart te brengen
security assessment

Soapbox security volgt industrie standaarden bij het beoordelen van security binnen uw organisatie.

Wij maken gebruik van professionals die zeer ervaren zijn in het uitvoeren van security assessments bij verschillende soorten ondernemingen. Dit heeft als voordeel dat wij snel in staat zijn om eventuele zwakheden en verbeterpunten te identificeren, classificeren en prioriteren. Dit vormt uiteindelijk de basis voor een plan van aanpak en securitystrategie, in lijn met de doelstellingen van uw onderneming. Gelden er binnen uw industrie (eg financiële dienstverlening, gezondheidszorg ..) specifieke voorschriften en wetgeving, dan is Soapbox Security u daarin ook behulpzaam.

Samen aan de slag?

Aarzel niet om contact op te nemen met Soapbox Security om u te helpen bij het uitvoeren, documenteren, onderhouden en verbeteren van uw informatiebeveiliging. Wilt u alvast een eerste indruk van uw security-volwassenheid doe dan onze zelfscan (coming soon), dit kost ongeveer 10 min van uw tijd en geeft u al direct een eerste indicatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*